Klokken   |   Raamfolie   |   Mozaïek   |   Diversen   |   Nieuw: Hondenspul!

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Voor alle artikelen en diensten die u via Made by M koopt of afneemt gelden de hier opgenomen voorwaarden.
 • Artikelen gemaakt en verkocht door Made by M zijn niet voor wederverkoop, tenzij specifiek overeengekomen.
 • Wilt u afwijken van deze voorwaarden, overleg dat dan met Made by M.

 • Bestellingen

  • Opdrachten worden via de mail of via persoonlijk contact afgesproken.
  • Made by M zal u tijdens de uitvoering van een bestelling via foto's van het werk op de hoogte houden van de vorderingen.
  • Wanneer tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de opdracht te wijzigen, gaat dat in overleg tussen Made by M en de klant.
  • Aanpassingen aan het ontwerp blijven altijd mogelijk tot u te kennen geeft tevreden te zijn over het (eind)resultaat.
  • De prijzen genoemd in de webshop van Made by M zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

  Leveringen

  • Artikelen gekocht via de webshop van Made by M, zullen zo spoedig mogelijk na betaling van de factuur geleverd worden.
  • Made by M zal alle mogelijke zorgvuldigheid betrachten om het artikel veilig te verpakken.
  • De klant bepaalt de verzendwijze en daarmee de verzendkosten en levertijd.
  • Mocht, ondanks zorgvuldig verpakken een artikel beschadigd bezorgd worden, dan zal Made by M in overleg met de klant naar een oplossing zoeken
  • Vanuit milieuoogpunt zal Made by M zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal recyclen.

  Verzendwijze

  • Al onze post en pakketpost word verzonden via TNT-post of DHL. Het verzenden is op risico van de klant. Wilt u meer zekerheid, dan kan er aangetekend worden verzonden. De extra kosten zijn voor rekening van de klant.
  • Bij leveringen buiten Nederland, worden de ter plaatse geldende tarieven aangehouden.
  • Het is ook mogelijk uw bestelling af te halen bij Made by M in Doetinchem, hiervoor dient van tevoren een afspraak te worden gemaakt.

  Betaling en incassokosten

  • Betalingen van artikelen dienen op de rekening van Made by M te staan voordat verzending plaatsvindt.
  • Er kan in overleg met Made by M ook een afspraak worden gemaakt dat er betaald wordt op rekening. Deze dient dan binnen 8 dagen betaald te worden.
  • Wanneer de betaling niet volgens bovenstaande regels plaatsvindt, zal Made by M twee herinneringen versturen. Daarna een aanmaning. Wordt het verschuldigde bedrag dan nog niet voldaan, dan zal er een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan zullen worden verhaald op de klant. Eveneens kan er een rente berekend worden over het achterstallige bedrag.

  Eigendomsrecht

  • Alle door Made by M geleverde producten blijven eigendom van Made by M totdat aan de betalingsverplichtiging is voldaan.
  • Wanneer Made by M in uw opdracht een logo of afbeelding digitaliseert, blijft dit digitale bestand ten allen tijde eigendom van Made by M.
  • Made by M behoudt zich het recht om foto's van gemaakte werkstukken te publiceren op haar website.

  Garantie

  • Mocht een artikel een gebrek vertonen, dan zal Made by M het naar alle redelijkheid proberen op te lossen
  • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onjuist onderhoud.

  Retourrecht

  • Made by M zal u tijdens het vervaardigings-proces via foto's op de hoogte houden van de status van de opdracht.
  • Wilt u desondanks een door u in de webshop van Made by M gekocht artikel retour zenden dan kan dat in overleg met Made by M. Wanneer u een artikel retour wilt zenden dient u dat binnen drie dagen na ontvangst bij Made by M te melden. De kosten en risico's hiervoor zijn voor de klant. Made by M zal geen brievenbus of pakketpost aannemen waar geen of te weinig porto voor is betaald.

  Aansprakelijkheid

  • Made by M is slechts aansprakelijk voor de door Made by M gemaakte artikelen als zij geheel door ons vervaardigd zijn. Made by M kan niet instaan voor de kwaliteit van uurwerken of porselein.
  • De aansprakelijkheid van Made by M strekt niet verder dan datgene wat er volgens de factuur is afgenomen.
  • Made by M is niet aansprakelijk voor copyright op de door u aangeleverde logo's of afbeeldingen, klant dient zelf na te gaan of dit logo/deze afbeelding wel vrij is van copyright.

  Copyright

  • Niets van deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Made by M.

  Recht

  • Wanneer er geschillen blijven bestaan tussen Made by M en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
  • Zowel klant als Made by M zullen hier pas een beroep op doen wanneer tot het uiterste is geprobeerd de geschillen onderling op te lossen.

  Door een bestelling te plaatsen via de webshop van Made by M en door akkoord te gaan met een overeenkomst voor een opdracht, zowel mondeling, per mail, of anderszins, gaat u tevens akkoord met deze algemene voorwaarden.
Made by M, Meester Lovinklaan 31, 7004 BG Doetinchem, 06-29258842, BTW nr NL163286036.B02, KvK nr 09206029